Χριστοφόρου Εικόνα

Η διάχυση των έργων eTwinning στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – η περίπτωση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας

0

Χριστοφόρου Βασιλική Δασκάλα (ΠΕ 70), Γεωπόνος Msc, 38ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, vasxristof@hotmail.com   Περίληψη Η διάχυση των έργων eTwinning στα πλαίσια της διδασκαλίας των γνωστικών [...]