Υποβολή άρθρων

Ενδεικτικά, η θεματολογία του περιοδικού αφορά:

 • Παρουσιάσεις καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων με τη χρήση των ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολικά εργαστήρια ή και στην τάξη.
 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω συνεργατικών προγραμμάτων σε Διεθνές ή Εθνικό επίπεδο.
 • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και αξιοποίησή τους στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών. Υποστήριξη παιδαγωγικού έργου μέσω υλοποίησης συνεργατικών προγραμμάτων.
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – τηλεκπαίδευση μέσω εργαλείων και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται σε συνεργασίες σχολείων.
 • Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη μέσω εθνικών ή διεθνών συνεργασιών σχολείων.
 • Μέθοδοι διδασκαλίας σε προγράμματα eTwinning – σχεδιασμός και υλοποίηση
 • Καλές πρακτικές σε έργα eTwinning
 • Σχολεία eTwinning
 • Δράση eTwinning για τα πανεπιστήμια
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων.
 • Θέματα Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ όπως αναδεικνύονται από τις Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Δράσεις.
 • Δράσεις eTwinning, Erasmus+, eSafety Label, EduWeb, Ασφάλειας στο Διαδίκτυο κ.ά.
 • Εκπαιδευτική χρήση του Διαδικτύου στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων.
 • Σχεδίαση εκπαιδευτικών δικτυακών πηγών στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων.
 • Χρήση του Διαδικτύου στην επιμόρφωση και στην εξ αποστάσεως επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
 • Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου.
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων
 • Κοινότητες Μάθησης, Κοινότητες Πρακτικής. Εθνικές και Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές κοινότητες μέσω LMS.
 • Ανάδειξη των σύγχρονων εργαλείων υποδομών στις ΤΠΕ
 • eTwinning και Επαγγελματική Ανάπτυξη.
 • Εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Εκπαιδευτική Έρευνα.
 • Ειδική Αγωγή.
 • Εκπαίδευση Προσφύγων μαθητών
 • Συμπεριληπτική Εκπαίδευση.
 • Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
 • Διαπολιτισμική Αγωγή
 • Τέχνη και Εκπαίδευση.
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική.
 • Εκπαιδευτική Καινοτομία.
 • Υπολογιστική Σκέψη στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Εκπαιδευτική Πολιτική και STEM.
 • Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία των μαθημάτων STEM.
 • Παρουσιάσεις καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM).
 • Σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων με την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM).
 • Αξιοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Μαθηματικών Πληροφορικής στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Εκπαιδευτικά Λογισμικά STEM.
 • Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) και καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών.

To περιοδικό και οι εκδόσεις του θα  αναγνωρίζονται μέσω του διεθνούς τυποποιημένου αριθμού σειράς (ISSN).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης και στη συντακτική ομάδα στο email  etwinning-magazine@sch.gr αφού διαβάσουν

 1. τα Ζητήματα Δεοντολογίας – Πολιτική Δημοσιεύσεων
 2. τις Οδηγίες και Υπόδειγμα Μορφοποίησης Άρθρων