Ζητήματα δεοντολογίας – Πολιτική δημοσιεύσεων

 • Το περιοδικό ακολουθεί την 4.0 CC-BY-SA άδεια, όσον αφορά τη χρήση των δημοσιευμένων άρθρων.
 • Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν, να εκτυπώσουν και να μεταφορτώσουν («download») το πλήρες κείμενο οποιουδήποτε δημοσιευμένου άρθρου, καθώς και να το χρησιμοποιήσουν για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό θέλουν, χωρίς την προηγούμενη άδεια των εκδοτών ή των συγγραφέων, αρκεί να μην παραβιάζονται οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων. Τα πνευματικά δικαιώματα των άρθρων του περιοδικού ανήκουν στους/στις συγγραφείς.
 • Τα στοιχεία των συγγραφέων των άρθρων τα οποία που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του WELCOME χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του. Το περιοδικό οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (GDPR) πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων των συγγραφέων που είναι δημοσιευμένα στις εργασίες ή για τη χρήση πληροφοριών που διατίθενται στο διαδίκτυο από τρίτους.
 • Για να γίνει δεκτό ένα άρθρο για δημοσίευση στο περιοδικό θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από την επιτροπή κριτών. Το αποτέλεσμα της κρίσης μπορεί να είναι η αποδοχή ή μη του άρθρου, ή την αποδοχή του, με την απαραίτητη προϋπόθεση να γίνουν οι προτεινόμενες διορθώσεις (οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, που θα  ζητήσει η επιτροπή, ώστε να ελεγχθεί εκ νέου από τους κριτές για την υιοθέτηση ή μη των προτεινόμενων διορθώσεων).
 • Επίσης επισημαίνεται ότι:
  • Τα άρθρα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν δημοσιευθεί πουθενά αλλού στην ίδια μορφή και με το ίδιο περιεχόμενο.
  • Την ευθύνη του περιεχομένου κάθε άρθρου έχει αποκλειστικά και μόνο ο/η συγγραφέας (ή οι συγγραφείς), ο/η οποίος/α με την υποβολή του άρθρου, δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν παραβιάζονται πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
  • Αν κάποιο άρθρο είναι βασισμένο σε ήδη δημοσιευμένη εργασία των συγγραφέων, δεν επιτρέπεται να υποβληθεί αυτούσια στο περιοδικό αλλά μπορεί να υποβληθεί μετά από σχετική αναθεώρηση ώστε να αποτελεί νέα εργασία.
  • Το περιοδικό δέχεται εργασίες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

Για το 1ο τεύχος κάθε έτους: 31.05
Για το 2ο τεύχος κάθε έτους: 30.11

Η υποβολή των άρθρων γίνεται σε word σύμφωνα με τις Οδηγίες και το υπόδειγμα μορφοποίησης άρθρων

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Η ανάρτηση των άρθρων, μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή, γίνεται