Το περιοδικό

WELCOME – Το ψηφιακό περιοδικό του eTwinning

 Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης του eTwinning ανακοινώνει την λειτουργία του Ψηφιακού Περιοδικού (etWinning ELeCtrOnic MagazinE),  https://welcome.etwinning.gr, για εκπαιδευτικούς, ερευνητές, φοιτητές, μαθητές, επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους στο χώρο της εκπαίδευσης.

Το περιοδικό απευθύνεται στη Δημόσια όσο και στην Ιδιωτική Εκπαίδευση και θα  αποτελείται από τρεις ενότητες για:

α) Εκπαιδευτικούς, Επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους στο χώρο της εκπαίδευσης

β) Ερευνητές – φοιτητές και

γ) Μαθητές όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης

Στόχοι του ψηφιακού Περιοδικού είναι να:

  • αποτελέσει ένα ανοικτό εκπαιδευτικό – επιστημονικό αποθετήριο για τη δημοσίευση άρθρων, εργασιών, ερευνών, καινοτόμων προγραμμάτων και ιδεών, παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, προτάσεων αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη βελτίωση της μεθοδολογίας, της καινοτομίας, της αποτελεσματικότητας, της δημιουργικότητας ειδικά με τη χρήση συνεργατικών εκπαιδευτικών εργαλείων.
  • παρέχει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές/τριες και επαγγελματίες που υποστηρίζουν την εκπαίδευσηSTEM (Science Technology Engineering Mathematics) στο πλαίσιο μαθημάτων της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, να αλληλεπιδράσουν και να μοιραστούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους από την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών για την εκπαίδευση STEM.
  • να συνεισφέρει (όσον αφορά τους φοιτητές και τους μαθητές) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ερευνητικής μεθοδολογίας, βιβλιογραφικής έρευνας, συγγραφής ερευνητικών εργασιών, αποτύπωσης και παρουσίασης αποτελεσμάτων, συντακτικών και συγγραφικών ικανοτήτων και καλλιέργειας ικανοτήτων συνεργασίας.

Επίσης, στόχος του περιοδικού είναι η δημοσίευση δύο εκδόσεων κάθε χρόνο, μία στη λήξη του εκπαιδευτικού έτους (Ιούνιος) και μια με τη λήξη του ημερολογιακού έτους (Δεκέμβριος).

Διαβάστε περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη θεματολογία του περιοδικού, καθώς και την υποβολή άρθρων στο περιοδικό.