Οδηγίες και υπόδειγμα μορφοποίησης άρθρων

Στον παρακάτω σύνδεσμο, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αναρτήσετε το άρθρο σας στο περιοδικό WELCOME του eTwinning, αν έχετε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Θα βρείτε επίσης, ένα προσχέδιο με αναλυτικές οδηγίες για τη μορφοποίηση του περιεχομένου του άρθρου σας.

WELCOME – Οδηγίες και υπόδειγμα μορφοποίησης άρθρων (PDF)

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μπορείτε εναλλακτικά να υποβάλετε τις προτάσεις σας στον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης και στη συντακτική ομάδα στο email  etwinning-magazine@sch.gr αφού διαβάσετε

  1. τα Ζητήματα Δεοντολογίας – Πολιτική Δημοσιεύσεων
  2. τις Οδηγίες και Υπόδειγμα Μορφοποίησης Άρθρων