Συντονιστική Ομάδα

CoordinationTeam
CoordinationTeam

Η Συντονιστική Ομάδα του Περιοδικού έχει αναλάβει την επικοινωνία με τους συγγραφείς, την τελική μορφοποίηση των άρθρων, την τεχνική υποστήριξη και τη σχεδίαση γραφικών της έκδοσης.

Η Συντονιστική Ομάδα αποτελείται από τους/τις:

Αγγελόπουλο Παναγιώτη

Βασιλοπούλου Μαρία

Γαλανό Ανδρέα

Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο

Ζαντραβέλη Βαρβάρα

Κουζούλη Σοφία

Στασινού Σταυρούλα

Τζίτζη Ναταλία