Εισαγωγικό σημείωμα από τον Υπεύθυνο της δράσης eTwinning, Δρ. Μιχάλη Παρασκευά

Το eTwinning ξεκίνησε to 2005 ως μία από τις τέσσερις πρωτοβουλίες του προγράμματος eLearning 2004-2007. Δημιουργήθηκε για να δώσει στα Ευρωπαϊκά σχολεία την ευκαιρία να μαθαίνουν με τρόπο συνεργατικό και για ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στο πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό ευρωπαϊκό μοντέλο ανοικτής κοινωνίας. Ο στόχος του eTwinning ήταν να δώσει στην εκπαίδευση μια ευρωπαϊκή διάσταση μέσα από τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Είναι ένα σταυροδρόμι για δύο σημαντικά ζητήματα για τα σχολεία: την Ευρώπη και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το όραμα του eTwinning ήταν και παραμένει να προωθεί και να υποστηρίζει εκπαιδευτικές συνεργασίες, στις οποίες εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων και μαθητές θα συμμετάσχουν σε μια πολυεπίπεδη δραστηριότητα με ομολόγους τους σε άλλα ευρωπαϊκά σχολεία και να αλληλεπιδρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η θεματολογία των δραστηριοτήτων αυτών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, θεμάτων προγραμμάτων σπουδών ή ακόμη και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού.Στην Ελλάδα το eTwinning θεωρείται η πλέον πετυχημένη εκπαιδευτική δράση. Συμμετέχουν σε αυτή περισσότερα από 14.000 ελληνικά σχολεία και περισσότεροι από 40.000 εκπαιδευτικοί, που έχουν δημιουργήσει σχεδόν 21.000 συνεργατικά έργα. Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία υποστηρίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης, ο οποίος λειτουργεί από κοινού από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης eTwinning κατά καιρούς λαμβάνει πρωτοβουλίες και υλοποιεί πιλοτικές δράσεις που με τη πάροδο του χρόνου αγκαλιάστηκαν από την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως:

  • Το Πανελλήνιο συνέδριο  eTwinning, που διοργανώνεται τα τελευταία 9 χρόνια
  • Οι «δράσεις STEM» (τέσσερις μέχρι στιγμής) που αποσκοπούν για στην ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων σε STEM και παρέχουν στα σχολεία εξοπλισμό, επιμόρφωση και υποστήριξη
  • Οι στοχευμένες επιμορφώσεις εκπαιδευτικών μέσω της πλατφόρμας των «Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» (βασισμένες στα ανοικτά λογισμικά Moodle και OpenEDX), που κάθε χρόνο προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς δωρεάν επιμόρφωση υψηλού επιπέδου σε αντικείμενα όπως τα Web 2.0 εργαλεία για την εκπαίδευση, η εκπαιδευτική Ρομποτική, η καινοτομία στην υλοποίηση έργων eTwinning, κλπ.
  • Συνεργασίες με το ΙΕΠ για την αξιοποίηση του eTwinning στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων καθώς και με εννέα (9) ελληνικά Πανεπιστήμια για την αξιοποίηση του eTwinning στην εκπαίδευση των φοιτητών-μελλοντικών εκπαιδευτικών.

Το WELCOME είναι το ψηφιακό Περιοδικό του eTwinning (https://welcome.etwinning.gr/). Αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης που αποσκοπεί να γίνει σημείο αναφοράς για την έρευνα και την καινοτομία στην εκπαίδευση, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τον διαμοιρασμό ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, την παρουσίαση πρωτοποριακών εκπαιδευτικών δράσεων, την καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία όπως η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη, και τέλος την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργατικότητας.

Η θεματολογία του περιοδικού καλύπτει όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και όχι αποκλειστικά τις συνεργατικές μεθόδους και πρακτικές του eTwinning. Το περιοδικό WELCOME απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή σε εκπαιδευτικούς, σε στελέχη της εκπαίδευσης, σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, σε ενδιαφερόμενους για την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία, σε ερευνητές, κλπ. Ιδιαίτερα απευθύνεται επίσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αποσκοπώντας να τους βοηθήσει ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες ερευνητικής μεθοδολογίας, βιβλιογραφικής έρευνας, συγγραφής ερευνητικών εργασιών, αποτύπωσης και παρουσίασης αποτελεσμάτων, συντακτικών και συγγραφικών ικανοτήτων και καλλιέργειας ικανοτήτων συνεργασίας.

Η ομάδα μας δεσμεύεται ότι θα εργαστεί ώστε το ψηφιακό περιοδικό WELCOME να αποτελέσει μια ακόμα επιτυχημένη δράση του eTwinning και να καταστεί σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική κοινότητα σε θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική καινοτομία και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Καθηγητής Μιχάλης Παρασκευάς
Επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης eTwinning
Αντιπρόεδρος ΙΤΥΕ Διόφαντος